HAKKIMIZDA

Şirketinizin karar süreçleri doğru karar vermek için yeterli mi, iyileştirilebilir mi, stratejik düşünüyor musunuz?

Hangi alanda yatırım yapmalı,

Şirketinizin iş modeli nasıl oluştu, bu model  iyileştirilebilir mi?

Şirketinizin nasıl bir üretim modeli var, bu model iyileştirilebilir mi, nasıl?

Ürünler doğru fiyatlandırılıyor mu, şirket yarattığı değerin karşılığını alabiliyor mu? Doğru fiyatlandırma stratejileri ile fiyatlar yeniden düzenlenerek faaliyet karı yükseltilemez mi?

Kurdoğlu Danışmanlık A.Ş. bu sorulara karşılık arayarak şirketlerin değerinin yükselmesine katkı yapmaya çalışıyor.

 

25 yıldır Türkiye’de iş alemi ile birlikte çalışıyoruz; 1987’de DEİK’in kuruluşuyla başlayan çalışmalarımız, Avrupa Sanayiciler Yuvarlak Masası’nda (ERT) sanayi devlerinin rekabet gücünü  yükseltecek strateji arayışlarında yer alarak zenginleşti.  40 yıldır süregelen akademik çalışmalarımız, rekabet ortamında değer yaratma sorularını analitik bir şekilde, sağlam temeller üzerinde ele alarak yoğunlaştı.

HEDEF

Şirketlerin etkili ve itibarlı kurumsal yapı, sağlam finansal yönetim, rekabet üstünlüğü, ve doğru fiyatlandırma stratejileri geliştirerek onların değer yaratmalarında  yardımcı     olmak.        
 

VİZYON

Bu çalışmaları yaparken şu tesbitlerden yola çıkıyoruz:
 

  • Küreselleşme üretimin rekabet gücüne bağlı olarak ayrışması sürecini getirdi. 
  • Ticaretin serbestleşmesi  üretimin ulusal sınırlar dışına taşmasına yol açtı
  • Başarılı şirketler iş modelini, üretim organizasyonunu  buna göre kuruyorlar.
  • Kurumsallaşma kalitesi iyi olan şirketler bu ortamda başarıya ulaşıyor.