OCAK
18

Görüş Mesafesi Kısaldı

Başkan George Washington’un Hazine Bakanı olan Alexander Hamilton’un önemli başarısının ABD’de bir Merkez Bankası kurulmasını sağlamak olduğu...

AB’nin içinde bulunduğu sorunlar kümesinin en önemli nedeninin, Euro’nun teminatı olan bir kurumun bulunmaması, öte yandan AB’ni oluşturan ülkelerin aynı zamanda bağımsızlıklarını sürdürmekte ısrarlı etmeleri olduğunu söylemek yanlış olmaz

18.01.2012
OCAK
5

İhracat ve Sürdürülebilirlik

Ülke ekonomisi büyümekte, dış ticaretin ulusal ekonomideki payı artmaktadır. Ama bu süreç cari işlemler açığı ile finanse edilmektedir. Bu tablo akla ünlü iktisatçı J.Bahgwati’nin 1958 yılında geliştirdiği “yoksullaştırıcı-sefilleştirici büyüme” (immiserizing growth) modelini getirmektedir.

Türkiye’nin durumu giderek böyle bir tabloya yaklaşmaktadır. Ülke büyümekte, büyümesini cari işlemler açığı ile finanse etmekte, üstelik imalat sanayiinin ithalat bağımlılığı organik nedenlerle, yani yerli yan sanayi imalatı giderek azaldığı için yükselmektedir.

05.01.2012
ARA
5

Türkiye’de sanayinin Rekabet Gücü

Çalışmanın amacı Türkiye’de faal olan ERT üyesi şirketlerin bu faaliyetleri itibariyle değer zincirinin hangi noktasında bulunduklarını tesbit etmek üzere düzenlendi.  Çalışmada 18 ERT üyesi şirket  yanında 20 kadar Türk şirket’in yöneticisi ile de görüşmeler yapıldı.

05.12.2011
KAS
26

Üretim Modeli

Üretimin değişik safhalarının ayrı ayrı kodlanabilir, tarif edilebilir hale gelmesi, her bir safhanın karşılaştırmalı maliyetlere bağlı olarak değişik üretici birimlerde organize edilmesine yol açmıştır

26.11.2011
KAS
26

Piyasaların Kısıtlı Bilgi İle İşlemesi

Para sahibi bir kişinin rant getirici işlemlerle yetinmek yerine yatırım yapma riskini üstlenmesi için ciddi özendiricilere ihtiyaç duyacağı 18.yüzyılda Adam Smith tarafından öngörülmüştü

26.11.2011
KAS
26

Aile İşletmelerinde Güven Unsuru

..aile işletmesini çağdaş bir kuruluşa dönüştürmek, böylece “şirketleştirmek” söz konusu olduğunda, kurumsal yönetim kavramının arkasındaki düşünceleri, ilkeleri göz önünde bulundurmak gerekecektir. Hedef herhalde aile şirketinin nesiller boyu sürdürülebilmesidir;

26.11.2011
KAS
26

6 Âmâ Fili Nasıl Tanımlar?

Altı görme özürlü kişi filin neye benzediğini merak ederler;

Birinci kişi filin gövdesini hisseder, meğer fil bir duvarmış der;

İkinci kişi filin dişine dokunur, bu yusyuvarlak ve sivri, elbette bir mızrak, der;

26.11.2011
KAS
26

Aile İşletmeleri ne Yapmalı?

26.11.2011
KAS
26

Dikey Uzmanlaşma-Üretim Modeli

26.11.2011
KAS
23

İş Geliştirme:Bazı Başarı Örnekleri

Zor müşterilerle çalışmak Hon Hai’ın temel ilkeleri arasında yer alıyor. Böylece sürekli olarak ileri giden hedefin peşinde koşarak kendisini geliştiriyor.

23.11.2011
Önceki Sonraki 1 2 3