KAS
15

ERT-Avrupa Sanayiciler Yuvarlak Masası

 

Avrupa Sanayiciler Yuvarlak Masası (European Rountable of Industrialists) 1983 yılında kuruldu.  ERT’nin kuruluş amacı Avrupa Ekonomik Topluluğu  ile başlatılan, Avrupa ülkelerini ekonomik hedefler temelinde bir araya getirme girişimine, bu ülkelerin önemli sanayi şirketlerinin bir araya gelerek katkı yapmaları.  Böylece ülke hükümetlerinin siyasi iradeleri, doğrudan doğruya yatırım yapan, istihdam sağlayan, ihracat yapan şirketler tarafından da desteklenmiş oldu.  ERT üyesi olan Avrupa sanayi şirketlerinin başkanları veya genel müdürleri ekonomik işbirliği, Avrupa’da sürdürülebilir büyüme konularında görüş, politika önerisi üretmek üzere örgütlendiler.

Dünyada  özel sektörü, şirketleri temsil eden çeşitli ticaret ve sanayi odaları, meslek kuruluşları var.  ERT bunlardan farklı olarak şirketlerin en üst düzey yöneticilerinden oluşuyor ve üyelik davetle mümkün oluyor.  Böylece Avrupa endüstrisinin en üst düzeyde temsil edildiği bir grup ortaya çıkıyor.

ERT’nin amacı üye şirketlerin veya onların bulundukları endüstri kolunun çıkarları doğrultusunda çalışmak değil.  ERT her zaman yatay çalışan, ekonominin tümünde verimlilik artışı, büyüme, rekabet gücü konuları üzerinde tespit ve teşhislerden yola çıkarak öneriler geliştiren ve bunları öncelikle AB Komisyonu, AB ülkelerinin başbakan ve bakanları ile paylaşan bir platform.

ERT’nin kurulduğu dönemde şu altı konuda çalışması öngörülmüştü: AB iç pazarı, ulaşım altyapısı, teknoloji, istihdam çevre  ve finansman.  Bu liste sonraki yıllarda eğitim, vergi, emeklilik reformu ve genel olarak rekabet konusunu içerecek şekilde değişti.

ERT Kuruluş Yönetmeliği en çok 50 üye davet edilmesini öngörüyor, halen üye sayısı 47. Üyelerin 70 yaşını tamamladıklarında emekli olmaları öngörülüyor. Ülkelerden davet edilecek  üyelerin  sayısı her ülkelerin ekonomik gücü göz önüne alınarak belirleniyor. Keza üye davet edilirken  kişilerin  yönetim kurulu başkanı, başkan ve genel müdür,  genel müdür olmasına göre kotalar oluşturuluyor.

1983 yılında kurulan ERT’nin ilk Türk üyesi, Profilo şirketler grubu başkanı Jak Kamhi idi.  Jak Kamhi’nin emekli olması üzerine 2004 yılında Eczacıbaşı Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı Türk üye olarak davet edildi.  Daha sonra 2008 yılında Sabancı Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ilk kadın üye olarak davet edildi.

ERT üyeleri Avrupa endüstrisinin en önemli temsilcileri.  Bugün ERT Yönetim Kurulu Başkanı Volvo şirketi’nin başkanı olan Leif Johansson.  Başkan yardımcıları  Siemens Yönetim Kurulu Başkanı Peter Loscher ve Airliquide Yönetim Kurulu Başkanı Benoit Poitier.

(www.ert.eu)