KURUMLAŞMA

Kurumlaşma Stratejik Hedef

 

Ülker Bisküvi A.Ş.’nde kurumsal yönetim mekanizmalarının yerleştirilmesi projesini yürütürken davet edildiğimiz Yönetim Kurulu Toplantısında Başkan Murat Ülker Godiva şirketini satın aldıktan sonra kaliteli kurumsal yönetimin kendileri için stratejik hedef haline geldiğini söyledi.  Çünkü artık Ülker bir dünya markası olmuştu ve onun gereklerini yerine getirmeliydi.

 

Bunun gereklerinin başında  esas sözleşmenin incelenerek yönetim kurulu ile ona bağlı kurumsal yönetim, risk yönetimi, atama ve ödüllendirme komitelerinin başarı odaklı olarak bağımsız çalışabilmesi için gerekli önlemlerin alınması gelmekte. 

 

Sahiplikle yönetimin birbirinden ayrılması, sermayedar olmanın ve yöneticilik vasfının yüklediği sorumlulukların açıkça tanımlanması doğru kurumlaşmanın temellerini oluşturur.  Hedef, şirketin sürdürülebilir büyümesinin kurumsal önlemlerle teminat altına alınmasıdır.

 

Aile işletmesi olmaktan şirket olmaya geçilecekse, kurumsallaşma stratejik hedef.  Aile işletmesinde sorumluluk her zaman sermayedarın  omuzlarında, işler iyi yönetilmediğinde veya ekonomik konjonktür elverişli olmadığında sermayedar kaynaklarını seferber ediyor. 

 

Aile işletmelerinin üçüncü nesilden sonra sorunlarla karşılaştığı iddiasının arkasında yatan gerçek, bu sorunun şirketlerin kurumsallaşmamasından ileri gelmesi.  Kurumsallaşma ortaklarla şirket arasındaki ilişkileri tanımlıyor.  Hissedarların şirketle  ilişkilerinin doğru bir şekilde tanımlanması, onların şirket yönetimine güven duymasını sağlıyor.

 

Şirketleşmek girişimciye finansman, yönetim alanlarında kolaylık sağlıyor.  Finansman konusunda ekonomide yaratılan kaynakları kullanabiliyor, yönetimde yetkin kişilerin hizmetinden yararlanabiliyor.  Doğru kurgulanan  raporlama, denetim ve teşvik mekanizmaları, yöneticilerin şirket çıkarları doğrultusunda katkı yapmalarını teminat altına alıyor.

 

Kurumsallaşma saydamlık, etkin raporlama, hesap verebilirlik gibi unsurların yardımıyla piyasalardaki  imkanların  değerlendirilmesini, şirketlerin karşılaşabilecekleri risklerin doğru yönetilmesini sağlıyor

 

2003-2007 döneminde önemli şirketlerimizde yaptığımız  çalışmalar bize Türk şirketlerinin içinden geçmekte olduğu dönüşümü yakından izleme fırsatını verdi.